Susisiekime :

Tilžės 128, Šiauliai ,
Tel. (8 41) 43 49 68,
Faksas (8 41) 43 49 68.
Įmonės kodas 112043462

TAPKITE KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIU JAU ŠIANDIEN!

Kaip tapti kredito unijos nariu

Narystė

Fiziniams asmenims:

Kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ nariu gali tapti kiekvienas veiksnus pilnametis Lietuvos pilietis, arba asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvoje, kuris gyvena, mokosi, dirba Šiaulių miesto ar rajono savivaldybėje. Norėdami tapti kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ nariu reikia atvykti į unijos buveinę arba artimiausią kasą. Su savimi turėkite pasą arba asmens tapatybės kortelę ir užpildykite prašymą priimti į narius. Jums reikės išsipirkti 30,00 Eur vertės pajų ir sumokėti 10 Eur stojamąjį mokestį.

Kas yra 30,00 Eurų pajus?

30,00 eurų, kuriuos reikia įmokėti stojimo į uniją metu, yra Lietuvos Respublikos įstatymais numatytas nario įnašas. Jis negali būti mažesnis nei 30,00 Eur. Pajus – tai Jūsų dalis kredito unijos kapitale, išsipirkę pajų Jūs tampate vienu iš unijos valdytojų, todėl būdamas nariu Jūs esate ne tik klientas, bet ir kredito unijos savininkas. Pajus leidžia naudotis kredito unijos paslaugomis, balsuoti visuotiniame narių susirinkime.

 

Juridiniams asmenims

Juridiniai asmenys gali būti kredito unijos „Žemdirbio  gerovė“ asocijuotais nariais, jei vykdo veiklą Šiaulių miesto ar rajono savivaldybėje. Dokumentai, reikalingi norint tapti asocijuotu kredito unijos nariu:

 1. Valdymo organo sprendimas įstoti į uniją, įsigyti pajų ir įgalioti juridinio asmens atstovą. 

 2. Įregistravimo pažymėjimo bei įstatų kopijos (įstatų kopijos individualioms įmonėms nereikia pateikti).  

 3. Informacija apie metinį darbuotojų skaičiaus vidurkį, kuris negali viršyti 49 (tik ind. įmonės, ūkinės bendrijos, ŽŪK ir UAB).  

 4. Akcininkų sąrašas su nurodytu šiems akcininkams priklausančių akcijų kiekiu (tik UAB).


Asmuo ar asmenys valdantys įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą ir atitinka mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą taip pat turi tapti kredito unijos nariais.

Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 8 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 4 mln. eurų.

Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 700 000 eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 350 000 eurų.