Pranešimai

Kredito unijos ataskaitos ir auditai

Grįžti atgal

Kredito unijos "Žemdirbio gerovė" finansų būklės metinės ataskaitos

Kiekvienas kredito unijos "Žemdirbio gerovė" narys turi teisę susipažinti su kredito unijos finansų būkle ir gauti veiklos ataskaitą. Šiame puslapyje pateikiamos Kredito unijos "Žemdirbio gerovė" finansų būklės audito ataskaitos.

2017 metų finansinio audito duomenys.
Dokumento data: 2017 m. gruodžio 31 d.
Peržiūrėti
2018 metų finansinio audito duomenys.
Dokumento data: 2019 m. sausio 29 d.
Peržiūrėti
Grįžti atgal