Susisiekime :

  Tilžės 128, Šiauliai ,
  Tel. (8 41) 43 49 68,
  Faksas (8 41) 43 49 68.
  Įmonės kodas 112043462

  TAPKITE KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIU JAU ŠIANDIEN!

  VISUOTINIS KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIŲ SUSIRINKIMAS

  Gerbiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė” nary,

  Informuojamame, kad 2018 m. kovo 23 d. 10 val. kredito unijos patalpose, esančiose Tilžės 128 Šiauliai, šaukiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1.Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  2.Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  3.Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  4.Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  5.Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

  6.2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

  7.Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

  8.Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

  9.Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

  10.Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

  11.Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

  12.Dėl išstojimo iš asociacijos “Lietuvos kredito unijos”.

   

  Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu: Tilžės g. 128 Šiaulių mieste.

   

  NEĮVYKUS PIRMAJAM SUSIRINKIMUI (JEI NEBUS KVORUMO), PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS ĮVYKS 2018 M. KOVO 30 D. 10 VAL. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE ADRESU VILNIAUS 263 ŠIAULIAI, PAGAL TĄ PAČIĄ DARBOTVARKĘ.

   

  Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą V. Vosienė Tel 841-434968.

  PASTABA:  pateikta informacija galioja ir antrajam susirinkimui, todėl apie antrąjį susirinkimą papildomai informuojama nebus.  

  Kredito unijos valdyba

  Atgal