Susisiekime :

  Tilžės 128, Šiauliai ,
  Tel. (8 41) 43 49 68,
  Faksas (8 41) 43 49 68.
  Įmonės kodas 112043462

  TAPKITE KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIU JAU ŠIANDIEN!

  VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PRIIMTI NUTARIMAI

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Įvertinta teigiamai.

  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Įvertinta teigiamai.

  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Įvertinta teigiamai.

  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Įvertinta teigiamai.

  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Patvirtinti projektai dėl finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolio) dengimo tvarkos priėmimo.

  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Sąmata patvirtinta.

  7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas. Valdybos nariais išrinkti - Jurgita Pulkauskienė, Edvinas Ramanauskas, Aurimas Jokimčius, Andrius Formaniukas, Aurimas Lankas. Valdybos pirmininku išrinktas Aurimas Lankas.

  8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas. Paskolų komiteto nariais išrinkti - Olga Beniušienė, Zita Meškienė, Artūras Plenaitis. Paskolų komiteto pirmininke išrinkta Olga Beniušienė.

  9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Valdybai suteikti įgaliojimai ketverių metų kadencijai.

  10. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. Patvirtintas nutarimo projektas.

  11. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas. Patvirtinta nauja įstatų redakcija.

  12. Dėl išstojimo iš asociacijos „Lietuvos kredito unijos“. Nutarta išstoti iš asociacijos "Lietuvos kredito unijos"

  Atgal