Susisiekime :

  Tilžės 128, Šiauliai ,
  Tel. (8 41) 43 49 68,
  Faksas (8 41) 43 49 68.
  Įmonės kodas 112043462

  TAPKITE KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIU JAU ŠIANDIEN!

  Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

  Kredito unijos “Žemdirbio gerovė“ narių dėmesiui!

  2014 m. kovo 28 d. 10 val. Šiaulių r. savivaldybės salėje, adresas Vilniaus g. 263, Šiauliai šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, buveinės adresas Aušros al. 41-1, Šiauliai, visuotinis narių susirinkimas pagal 2014 m. kovo mėn. 21 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, skelbtą 2014 m. vasario mėn. 28 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“ Nr. 41

  Susirinkime dalyvaujantys asmenys su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais galite susipažinti atvykę į kredito unijos patalpas adresu Tilžės g. 128, Šiauliai

  Tel pasiteirauti: 841-434968

   

   

                                                                                        VALDYBA

   

  Atgal