Susisiekime :

  Tilžės 128, Šiauliai ,
  Tel. (8 41) 43 49 68,
  Faksas (8 41) 43 49 68.
  Įmonės kodas 112043462

  TAPKITE KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIU JAU ŠIANDIEN!

  Kredito unijos “Žemdirbio gerovė“ narių dėmesiui!

  2016 m. kovo 25 d. 10 val. Šiaulių r. savivaldybės salėje, adresas Vilniaus g. 263, Šiauliai šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, buveinės adresas Tilžės g. 128, Šiauliai, visuotinis narių susirinkimas pagal 2016 m. kovo mėn. 18 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

  Susirinkime dalyvaujantys asmenys su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais galite susipažinti atvykę į kredito unijos patalpas adresu Tilžės g. 128, Šiauliai. Tel. pasiteirauti: (841) 43 49 68

  Atgal