Susisiekime :

  Tilžės 128, Šiauliai ,
  Tel. (8 41) 43 49 68,
  Faksas (8 41) 43 49 68.
  Įmonės kodas 112043462

  TAPKITE KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIU JAU ŠIANDIEN!

  KREDITO UNIJOS „ŽEMDIRBIO GEROVĖ“ NARIŲ DĖMESIUI !

  2014  m. kovo mėn. 21 d. 10.00 val. Šiaulių rajono savivaldybės didžiojoje salėje, esančioje Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, šaukiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, buveinės adresas Aušros al. 41-1, Šiauliai eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  5. Kredito unijos įstatų keitimas.

  6. Kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ buveinės adreso keitimas.

  7. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

  8. 2014 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

  9. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.

  10. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

  11. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

  12. Audito įmonės einamųjų 2014 m. finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

  13. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

   

  Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Tilžės g. 128, Šiauliai. Narys ateidamas į susirinkimą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  Kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ Valdyba  

   

  Atgal