Susisiekime :

  Tilžės 128, Šiauliai ,
  Tel. (8 41) 43 49 68,
  Faksas (8 41) 43 49 68.
  Įmonės kodas 112043462

  TAPKITE KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIU JAU ŠIANDIEN!

  KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI! ŠAUKIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

  2016  m. kovo mėn. 18 d. 10.00 val. kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ patalpose, esančiose Tilžės g. 128, Šiauliai, šaukiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, buveinės adresas Tilžės g. 128, Šiauliai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

  6. 2016 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

  7. Audito įmonės einamųjų 2016 m. metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

  Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Tilžės g. 128, Šiauliai. Narys ateidamas į susirinkimą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  Tel. pasiteiravimui: 8 41 434968                     

                                                                                                                                                                                                                            Valdyba

  Atgal