Susisiekime :

  Tilžės 128, Šiauliai ,
  Tel. (8 41) 43 49 68,
  Faksas (8 41) 43 49 68.
  Įmonės kodas 112043462

  TAPKITE KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIU JAU ŠIANDIEN!

  Kredito unijos “Žemdirbio gerovė“ narių dėmesiui!

  2015 m. kovo 06 d. 10 val. Šiaulių r. savivaldybės salėje, adresas Vilniaus g. 263, Šiauliai šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, buveinės adresas Tilžės g. 128, Šiauliai, visuotinis narių susirinkimas pagal 2015 m. vasario mėn. 27 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, skelbtą 2015 m. vasario mėn. 07 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“ Nr. 26

  Susirinkime dalyvaujantys asmenys su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais galite susipažinti atvykę į kredito unijos patalpas adresu Tilžės g. 128, Šiauliai

  Tel. pasiteirauti: 841-434968

                                                                                     Valdyba

  Atgal