Susisiekime :

  Tilžės 128, Šiauliai ,
  Tel. (8 41) 43 49 68,
  Faksas (8 41) 43 49 68.
  Įmonės kodas 112043462

  TAPKITE KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIU JAU ŠIANDIEN!

  Informacija apie Eurą

  Gerb. kliente/narį,

  informuojame apie laukiamus kredito unijos finansinių paslaugų pokyčius po euro įvedimo dienos:

  Sutartys. Nuo euro įvedimo dienos (t.y. 2015-01-01) visose sutartyse ir bendrosiose taisyklėse esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurą, perskaičiavus pagal oficialų kursą 1 EUR=3,45280 Lt ir suapvalinus pagal LR euro įvedimo įstatymą iki dviejų skaičių po kablelio. Euro įvedimas neturi įtakos Jūsų sudarytų sutarčių galiojimui ir jos galioja iki jose nurodyto termino.

  Banko sąskaitose esančios lėšos.  Euro įvedimo dieną Jūsų banko sąskaitoje esančios lėšos litais bus neatlygintinai ir automatiškai perskaičiuojamos į eurus, taikant patvirtintą perskaičiavimo kursą (1 EUR=3,45280 Lt) ir galutinę sumą suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio. Dėl šių pasikeitimų Jūsų banko sąskaitos numeris nepasikeis.

  Pažymime, nuo euro įvedimo dienos nebus galimybės atlikti mokėjimų negrynaisiais pinigais litais ir turėti sąskaitų litais.

  Mokėjimai už kreditą. Mokėjimai už kreditą turi būti vykdomi tik eurais, galutines mokėtinas sumas perskaičiuojant pagal oficialų perskaičiavimo kursą 1 EUR=3,45280 Lt bei apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio. Jūsų patogumui perskaičiuodami sumas iš litų į eurus galite naudotis valiutos konvertavimo skaičiuokle.

  Informuojame, kad Jūsų sutartyje esančios nuorodos į VILIBOR indeksą nuo euro įvedimo dienos yra laikomos nuorodomis į EURIBOR/EONIA indeksą. Užtikriname, kad dėl indekso dydžio pakeitimo jums nustatyta marža nedidės. Nuorodos į Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu bus laikomos nuorodomis į Europos Centrinio Banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius.

  Valiutos keitimas kredito unijose. Šalies gyventojai norintys pasikeisti grynuosius litus į eurus tai galės padaryti kredito unijoje „Žemdirbio gerovė“ pagal nustatytą tvarką. Norintys pasikeisti valiutą banko sąskaitose žr. punktą aukščiau „Banko sąskaitose esančios lėšos“. Maksimalus vienos dienos valiutos keitimo limitas grynais pinigais iki 1500 EUR.                                                                                         

  Visais įvardintais klausimais, kviečiame perskaičiuoti sumas iš litų į eurus naudojantis valiutos konvertavimo skaičiuokle.

  Detalesnės informacijos galite teirautis tel. nr. 8 800 34528 (skambučiai nemokami), septynias dienas per savaitę nuo 8 iki 18 val. Visa aktuali informacija euro įvedimo klausimais pateikiama interneto puslapyje www.euro.lt arba www.lku.lt/euras

  Atgal