Susisiekime :

  Tilžės 128, Šiauliai ,
  Tel. (8 41) 43 49 68,
  Faksas (8 41) 43 49 68.
  Įmonės kodas 112043462

  TAPKITE KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIU JAU ŠIANDIEN!

  VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PRIIMTI NUTARIMAI

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Įvertinta teigiamai.

  VISUOTINIS KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIŲ SUSIRINKIMAS

  Gerbiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė” nary,

  SU TARPTAUTINE KREDITO UNIJŲ DIENA!

  Kredito unijų istorija prieš daugiau kaip 160 metų prasidėjo nuo idėjos. Tai buvo labai paprasta ir tuo metu sunkiai įgyvendinama mintis, kad ne vien turtingieji, bet ir paprasti žmonės taip pat galėtų taupyti ir skolintis, uždirbti palūkanų ir patys valdyti banką.

  DĖL KREDITO UNIJOS "BALTIJA" IR NAMŲ KREDITO UNIJOS

  Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją „Baltija“ (buvęs "Savas rūpestis, "Šiaulių kredito unija") ir Namų kredito uniją nemokiomis, o artimiausiu metu bus kreiptasi į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylų iškėlimo. Kredito įstaigos pripažinimas nemokia yra draudžiamasis įvykis, po jo indėlininkams pagal teisės aktus išmokamos indėlių draudimo išmokos. Kartu priimtas sprendimas visam laikui atšaukti šių unijų veiklos licencijas, jis įsigalios po bankroto bylos iškėlimo ir bankroto administratoriaus paskyrimo.
  Sprendimai priimti atsižvelgiant į Lietuvos banko paskirto laikinojo administratoriaus išvadas bei pasiūlymus dėl šių unijų veiklos perspektyvų. Laikinasis administratorius „Insolvensa“ nustatė, kad „Baltijos“ ir Namų kredito unijos (buvusi kredito unija „Šešiagrašis“) turtas yra mažesnis nei jų turimi įsipareigojimai
  Kredito unija "Žemdirbio gerovė" neturi nieko bendra su šiomis unijomis, vykdo visus Lietuvos banko nustatytus normatyvus, jokie teisminiai procesai dėl kredito unijos veiklos pradėti nėra.
  Visus kredito unijos "BALTIJA" ("Savas rūpestis" "Šiaulių kredito unija") narius prašome kreiptis dėl finansinių konsultacijų. Mes pasirengę refinansuoti Jūsų paskolas ar priimti indėlius. Esame atviri bendradarbiavimui.

  DĖL KREDITO UNIJOS "BALTIJA"

  "Teisėsaugos pareigūnai, BNS žiniomis, antradienį atlieka procesinius veiksmus Vilniaus kredito unijos „Baltija“ patalpose. Tačiau jose buvęs neprisistatęs vyras BNS žurnalistui neigė, kad kredito unijoje atliekamos kratos" - rašoma delfi.lt
  INFORMUOJAME, kad kredito unija "Žemdirbio gerovė" su šia kredito unija nėra susijusi ir nurodyti veiksmai neturi jokios įtakos. Šiuo metu kredito unija "Žemdirbio gerovė" vykdo visus Lietuvos banko nustatytus rodiklius ir poveikio priemonės nėra paskirtos, unija veikia sąžiningai savo narių interesams.
  Dėl kredito unijos "Žemdirbio gerovė" veiklos nėra pradėtas joks teisėsaugos tyrimas ar teisminis procesas, dirbame skaidriai ir patikimai.

  Su Šv. Velykomis brangūs kredito unijos "Žemdirbio gerovė" nariai

  Kredito unijos "Žemdirbio gerovė" nariai,

  KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIŲ DĖMESIUI

  Kredito unijos “Žemdirbio gerovė“ narių dėmesiui!
  2017 m. kovo 31 d. 10 val. Šiaulių rajono savivaldybės salėje, adresas Vilniaus g. 263, Šiauliai šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, buveinės adresas Tilžės g. 128, Šiauliai, visuotinis narių susirinkimas pagal 2017 m. kovo mėn. 23 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.
  Susirinkime dalyvaujantys asmenys su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais galite susipažinti atvykę į kredito unijos patalpas adresu Tilžės g. 128, Šiauliai. Tel. pasiteirauti: (841) 43 49 68


     Valdyba

  DĖL KREDITO UNIJOS "ŽEMAITIJOS IŽDAS"

  Informuojame, kad Lietuvos banko sprendimas pritaikyti kredito unijai „Žemaitijos iždas“ moratoriumą kaip poveikio priemonę neturės jokios įtakos vieningoje LCKU sistemoje veikiančiai kredito unijos "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" finansinei situacijai ir kasdienei veiklai.

  Sveikiname su tarptautine kredito unijų diena

  Mielieji,
  Sveikiname su Tarptautine kredito unijų diena! Ačiū už Jūsų pasitikėjimą ir bendradarbiavimą. Linkime, kad šie permainų metai tik sustiprintų Jūsų tikėjimą kredito unijų judėjimu, kooperatinėmis vertybėmis bei ryžtą dirbti kartu.

  DĖL "AMBER" KREDITO UNIJOS

  Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją AMBER nemokia ir visam laikui atšaukė jos veiklos licenciją. Atšaukus licenciją, kredito unija neturi teisės teikti finansinių paslaugų. Nutarta kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo šiai kredito unijai. Pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, poveikio priemonės dėl nemokumo pritaikymas yra draudžiamasis įvykis, todėl kredito unijos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos.

  SVARBI INFORMACIJA NARIAMS

  Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimai
     2016 m. birželio 20 d.

  Nuo balandžio 1 d. unijų nariams keisis slaptažodžių kodų kortelių naudojimas

  Primename, įsigaliojus Lietuvos banko patvirtintiems Minimaliems saugumo reikalavimams keliamiems internetu atliekamiems mokėjimams, jau nuo šio penktadienio (balandžio 1 d.) slaptažodžių kortelėmis bus galima tvirtinti ne didesnes nei 30 Eur  operacijas (bendra dienos operacijų suma – ne daugiau kaip 200 Eur) internetinėje bankininkystėje. Didesni nei 30 Eur mokėjimai nuo 2016 m balandžio 1 d. galės būti patvirtinti tik mobiliuoju elektroniniu parašu (išskyrus mokėjimus tarp savo sąskaitų bei mokėjimus gavėjams, esantiems Patikimų gavėjų sąraše).

  Kredito unijos “Žemdirbio gerovė“ narių dėmesiui!

  2016 m. kovo 25 d. 10 val. Šiaulių r. savivaldybės salėje, adresas Vilniaus g. 263, Šiauliai šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, buveinės adresas Tilžės g. 128, Šiauliai, visuotinis narių susirinkimas pagal 2016 m. kovo mėn. 18 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

  KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI! ŠAUKIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

  2016  m. kovo mėn. 18 d. 10.00 val. kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ patalpose, esančiose Tilžės g. 128, Šiauliai, šaukiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, buveinės adresas Tilžės g. 128, Šiauliai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  DĖMESIO SVARBI INFORMACIJA!

  LKU kredito unijų grupė siekdama užtikrinti atsiskaitymų internete saugumą, įdiegė tarptautinį saugumo įrankį - MasterCard® SecureCode™., padedantį apsisaugoti nuo neteisėto kortelės panaudojimo. Šiandien išsiųstos žinutės nariams, informuojančios apie šią naujovę.

  SVARBI INFORMACIJA DĖL PAVEDIMŲ

  Gerb. kredito unijos nary,

  Gražių švenčių

  Mielieji,
  Artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga linkime Jums neišsenkančio optimizmo siekiant užsibrėžtų tikslų, didelio ryžto priimant iššūkius bei įkvėpimo geriems darbams.

          Kredito unija “Žemdirbio gerovė”

  SVEIKINIMAS TARPTAUTINĖS KREDITO UNIJŲ DIENOS PROGA

  Mieli kredito unijos "Žemdirbio gerovė" nariai,

  GERA ŽINIA PIENO GAMINTOJAMS!

  Žemės ūkio ministerija susitarė su Lietuvos centrine kredito unija, jos narėmis – kredito unijomis ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondu suteikti išskirtinį kreditavimą pieno gamintojams tam, kad pastarieji nepritrūktų apyvartinių lėšų.

  VERSLUMO SKATINIMO FONDO VEIKLA PRATĘSIAMA!

  Pranešame, kad LR Viešųjų pirkimų tarnybai pritarus, 2015 m. rugsėjo 23 d.

  Nesusigundykite greitaisiais kreditais!

  Greitųjų kreditų plėtra kelia pavojų nacionaliniam saugumui

  Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų koalicija (LINVO) atkreipia aukščiausių valstybės vadovų, finansų ministro dėmesį, kad greitųjų kreditų plėtra visuomenėje įgavo destruktyvų mastą ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui: daug prasiskolinusiųjų neteko paskutinio būsto ir atsidūrė socialiniame užribyje (narkomanija, alkoholizmas, savižudybės), tačiau didžiausia jų dalis yra priversta parduoti savo turtą ir emigruoti iš Lietuvos.

  Kredito unijos “Žemdirbio gerovė“ narių dėmesiui!

  2015 m. kovo 06 d. 10 val. Šiaulių r. savivaldybės salėje, adresas Vilniaus g. 263, Šiauliai šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, buveinės adresas Tilžės g. 128, Šiauliai, visuotinis narių susirinkimas pagal 2015 m. vasario mėn. 27 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, skelbtą 2015 m. vasario mėn. 07 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“ Nr. 26

  Kredito unijos "Žemdirbio gerovė" narių dėmesiui!

  2015  m. vasario 27 d. 10 val. kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ patalpose, esančiose Tilžės g. 128, Šiauliai, šaukiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, buveinės adresas    Tilžės g. 128, Šiauliai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  ŠVENTINIS SVEIKINIMAS

  Mieli kredito unijos "Žemdirbio gerovė nariai",

  PO EURO ĮVEDIMO

  Informacija apie paslaugas euro įvedimo metu

  Kviečiame dalyvauti bendruomenių projekte

  Jau šiandien startavo bendruomenių rėmimo programa „Gera kurti kartu!”. Programa skirta bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) inicijuotiems projektams ir veikloms finansuoti ar padėti įgyvendinti. Programos globėja – Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), kuri vienija 63 kredito unijas.

  Informacija apie Eurą

  Gerb. kliente/narį,

  DĖL SISTEMOS ATNAUJINIMO DARBŲ

  Informuojame, kad 2014 m. spalio 31 d.  bus atliekami informacinės sistemos atnaujinimo darbai, todėl:

  Dėl įkainių už komunalinius mokesčius

  Informuojame, kad nuo 2014 m. lapkričio 3 dienos, įvedamas 40 ct. (0,12 Eur.) mokestis už komunalinius mokesčius.

  SVEIKINIMAS

  Šį ketvirtadienį, spalio 16 dieną, švęsime Tarptautinę kredito unijų dieną. Kaip ir kiekvienais metais šią šventę džiaugsmingai švenčiame su savo nariais. Tarptautinė kredito unijų diena svarbi mums visiems - tiek Jums, kuriems kredito unijos teikiamos paslaugos tapo kasdienybės dalimi, tiek mums, kurie didžiuojamės turėdami Jus - savo narius. Minint šią šventę linkime Jums niekada nesustoti pasitinkant naujus iššūkius, kartu siekti bendrų tikslų, nes tik būdami kartu galime pasiekti daugiau, geriau, pelningiau.

  Dėl euro įvedimo

  Informuojame, kad nuo euro įvedimo dienos, t. y. nuo 2015 01-01, visose sutartyse ir bendrosiose taisyklėse esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurus, perskaičiavus pagal oficialų kursą 1 EUR= 3,45280 Lt ir suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio. Perskaičiuodami sumas iš litų į eurus galite naudotis valiutos keitimo skaičiuotuvu http://www.lku.lt/euras.
  Pažymime, kad euro įvedimas neturi įtakos Jūsų sudarytų sutarčių galiojimui – jos galioja iki nurodyto termino, o visi iki tol vykdyti mokėjimai litais nuo 2015-01-01 turi būti atliekami tik eurais.
  Detalesnė informacija teikiama tel. 841-434968, taip pat aktuali informacija euro įvedimo klausimais teikiama interneto puslapyje http://www.euro.lt .

  10 Faktų apie Euro įvedimą

  1.    Euras Lietuvoje bus įvestas 2015 m. sausio 1 dieną.
  2.    Lietuva taps devynioliktąja euro zonos nare.
  3.    1 euras lygus 3,45280 lito, 1 litas lygus 0,28962 euro.
  4.    Perskaičiuotos į eurus sumos apvalinamos pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles (jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs). Darbo užmokestis, pensijos ir socialinės išmokos nuo euro įvedimo dienos apvalinamos gavėjo naudai (jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra didesnis negu 0, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas).
  5.    Visos lėšos, laikomos litais sąskaitose banke, 2015 m. sausio 1 d. bus automatiškai ir nemokamai perskaičiuotos į eurus.
  6.    Dvigubo kainų nurodymo laikotarpis (litais ir eurais) tęsis nuo 2014 m. rugpjūčio 21 d. iki 2015 m. birželio 30 dienos.
  7.    Dviejų valiutų apyvartos laikotarpis: litais tebebus galima atsiskaityti už prekes ir paslaugas nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 15 d. imtinai (15 kalendorinių dienų).
  8.    Nuo 2015 m. sausio 1 d. 6 mėnesius komercinių bankų skyriuose litai bus keičiami į eurus nemokamai ir neribojant sumos.
  9.    Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. gyventojai komercinių bankų skyriuose galės įsigyti lietuviškų euro monetų rinkinius. Rinkinys kainuos 40 litų.
  10.    Nuo 2015 m. sausio 1 d. mažiausios vertės banknotas ir mažiausios vertės moneta bus atitinkamai 5 eurai ir 1 centas. Iš viso bus 15 skirtingos vertės pinigų: 7 nominalų eurų banknotai ir 8 nominalų eurų monetos.

  Smagi žinia! Indėlį mūsų unijoje galite pasidėti jau ir internetu!

  Nuosekliai plėsdami elektroninių paslaugų spektrą, nuo šiol kredito unijos "Žemdirbio gerovė" nariams suteikiame galimybę padėti terminuotą e. indėlį ir internetu, naudojantis e. bankininkyste „i-Unija“.

  SU ŠVENTOMIS VELYKOMIS!!!

     Vis šilčiau mus pasveikina saulė.
      Žalią ranką jau tiesia beržai..
      O namuos, susispietę būrelin,
      Margučius mes ridensim smagiai.
      Su pavasariu! Su Šv. Velykom!

  AKCIJA ŪKININKAMS

  Jei Jums iškilo netikėta bėda, – nušalo žiemkenčiai, reikia apyvartinių lėšų veiklai, planuojate plėtrą ar ketinate įsigyti žemės, – kviečiame atvykti pasitarti dėl finansavimo sprendimo su mumis!

  Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

  Kredito unijos “Žemdirbio gerovė“ narių dėmesiui!

  MUMS JAU SEPTYNIOLIKA METŲ

  Mielieji kredito unijos nariai,
  1997 m. vasario mėn. 06 d. kredito unija „Žemdirbio gerovė“ pradėjo veiklą. Norime Jums padėkoti, kad buvote ir esate kartu su mumis. Ačiū Jums, kad padėjote mūsų unijai augti ir sėkmingai dirbi.

  Dėl kredito unijos "Vilniaus taupomoji kasa"

  Lietuvos bankas 2014 m. sausio 17 d. sprendimu kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ atšaukė licenciją ir kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo teismas turi priimti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pareiškimo priėmimo. Jei teismas nutars iškelti kredito unijai bankroto bylą, prasidės šios kredito unijos bankroto procedūra, kurią vykdys teismo paskirtas bankroto administratorius.

  Kredito unijos "Žemdirbio gerovė" internetinė svetainė pradeda veiklą

  Kredito unijos "Žemdirbio gerovė" internetinė svetainė pradeda darbą. Čia rasite informacijos apie paskolas indėlius bei kitos jums svarbios bei naudingos informacijos. Visais iškilusiais klausimais prašome susisiekti su mumis ir mes pasiūlysime Jums geriausią variantą!

  Sveikiname visus narius artėjančių švenčių proga

  Kai puošnios snaigės krenta žemėn tyliai Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru, Laimingi būkite Šv. Kalėdų proga, Laimingi būkit per Naujus Metus!