Lietuvos centrinė kredito unija

Partnerystė ir rėmimas

Grįžti atgal

Kredito unijos drauge su Lietuvos centrine kredito unija nuolat remia iniciatyvas ir asmenis, kuriems būtina finansinė parama ar kitokia pagalba. Be to, kredito unijos būdamos neabejingos sportui ir sveikai gyvensenai nuolat remia skirtingų sporto šakų atstovus.

Iniciatyvų rėmimas

Drauge su 63 kredito unijomis Lietuvos centrinė kredito unija parėmė tiek nevyriausybinių organizacijų projektus, tiek įvairias sporto šakas ir bendruomenių iniciatyvas: paramos fondas „Bėdų turgus“ – paremtos 4 šeimos; bendrijos „Lemtis“ ekspedicijos; Rudens derliaus šventė; Kelmės tinklinio sporto klubo komanda „Rūta“; kitos kredito unijų rėmimo iniciatyvos vietos bendruomenėse (pvz., mokyklų, jaunimo ansamblių, festivalių, sporto komandų ir kt. rėmimas).

Nuolatiniai partneriai

Įgyvendindami įvairius projektus, bendradarbiaujame su  partneriais, kurie yra tarsi mūsų dalis, todėl juos renkamės kruopščiai ir atsakingai. Nuolatiniai kredito unijų partneriai Lietuvoje:

 • Lietuvos Respublikos Seimas;
 • Lietuvos Respublikos finansų ministerija;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • Lietuvos bankas;
 • UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
 • Lietuvos kooperatyvų sąjunga;
 • Lietuvos mokslų akademija;
 • Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba;
 • Žemės ūkio rūmai;
 • Žemės ūkio paskolų garantijų fondas;
 • Kooperatyvų konfederacija;
 • Aleksandro Stulginskio universitetas;
 • Vilniaus kooperacijos kolegija;
 • Všį „Versli Lietuva“;
 • Všį „Verslininkų namai“;
 • Lietuvos verslo kooperacijos centras;
 • Vilniaus verslo konsultacinis centras;
 • Panevėžio verslo konsultacinis centras.
Grįžti atgal