Lietuvos centrinė kredito unija

LCKU valdymo struktūra

Grįžti atgal

Lietuvos centrinės kredito unijos (toliau LCKU) valdymo organus kas ketverius metus renka nariai – kredito unijų atstovai. Visuotinio narių susirinkimo metu renkami LCKU valdybos, stebėtojų tarybos, vidaus audito tarybos, stabilizacijos fondo komisijos, etikos komisijos nariai.

LCKU valdyba

Valdybos pirmininkas:
Mindaugas Vijūnas
(Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovas)
Valdybos nariai:
Gintarė Subačiūtė (Širvintų kredito unijos administracijos vadovė); Egidijus Žaltauskas (Kėdainių krašto kredito unijos administracijos vadovas); Aurimas Lankas (Kredito unijos "Žemdirbio gerovė“ administracijos vadovas); Marius Griesius (Kaišiadorių kredito unijos administracijos vadovas).

Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybos nariai:
Rita Latviūnienė (Kredito unijos "Jonavos žemė“ administracijos vadovė); Vilma Mačerauskienė (LR Finansų ministerija); Stanislav Ignatovič (Grigiškių kredito unijos administracijos vadovas); Inga Navikienė (Kredito unijos "Germanto lobis“ administracijos vadovo pavaduotoja); Ramūnas Džiugas (Advokatas, advokato Ramūno Džiugo kontora); Rimantas Slavinskas (Kredito unijos „Prienų taupa“ administracijos vadovas); Danguolė Matukevičienė (Stebėtojų tarybos pirmininkė, Anykščių kredito unijos VAT vadovė).

Audito komitetas

Audito komiteto nariai:
Rita Latviūnienė (Kredito unijos „Jonavos žemė“ administracijos vadovė); Rimantas Slavinskas (Kredito unijos „Prienų taupa“ administracijos vadovas); Danguolė Matukevičienė (Stebėtojų tarybos pirmininkė, Anykščių kredito unijos VAT vadovė).

Paskolų komitetas

Paskolų komiteto nariai:
Rimvydas Sakavičius (UAB "Lirosa" vadovas); Kristina Spiriūtė (Lietuvos centrinės kredito unijos finansų analitikė); Violeta Kirlienė (Kredito unijos „Prienų taupa“ valdybos pirmininkė); Mindaugas Vijūnas (Valdybos pirmininkas, Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovas); Aurimas Kondrotas (Stabilizacijos fondo pirmininkas, Lietuvos centrinės kredito unijos priežiūros departamento direktorius).

Stabilizacijos fondo komisija

Stabilizacijos fondo komisijos nariai:
Saulius Samuolis (Pasvalio kredito unijos vyr. buhalteris); Rimvydas Sakavičius (UAB „LKU turto valdymas“ direktorius); Rolandas Majauskas (Šilutės kredito unijos administracijos vadovo pavaduotojas); Edmundas Kaušikas (Lietuvos centrinės kredito unijos finansų analitikas); Aurimas Kondrotas(Stabilizacijos fondo pirmininkas, Lietuvos centrinės kredito unijos priežiūros departamento direktorius).

Grįžti atgal