Informacija

Atsakingas skolinimasis

Grįžti atgal

Kredito unija "Žemdirbio gerovė" teikia paskolas tiek žemdirbiams ir ūkininkams, tiek verslui, bei fiziniams asmenims. Paskolų teikimo sąlygos kredito unijoje yra lankstesnės ir paprastesnės nei Lietuvos bankuose, paskolų skyriaus ekspertai atsižvelgia į kiekvieno kliento individualią situaciją, ieško ir randa abiems pusėms naudingą ir sąžiningą sprendimą.

Kreipdamiesi į Kredito uniją "Žemdirbio gerovė" dėl paskolos klientai visuomet gauna greitą bei išsamią informaciją apie sąlygas, o svarbiausia, reikiamą finansavimą asmeniniams poreikiams ar verslui.

Prieš priimant sprendimą dėl paskolos prašymo ar gavimo, prašome klientus įvertinti savo finansines galimybes grąžinti suteiktą paskolą ilgalaikėje perspektyvoje. Kaip pavyzdys, žemiau pateikiame nuoseklų 4 žingsnių savo finansų ir apsisprendimo pasitikrinimą dėl būsto paskolos.

4 būsto paskolos žingsniai

Būsto įsigijimas yra vienas reikšmingiausių sprendimų gyvenime. Todėl prieš renkantis būstą, svarbu objektyviai įsivertinti šeimos finansines galimybes skolintis, ateities perspektyvas. Tik gerai įvertinę galimybes skolintis būsite tikri, kad savo išsirinktą būstą įsigysite be didesnių nesklandumų ir užsitikrinsite saugią šeimos ateitį. Dalinamės 4 žingsnių, kurie jums padės susipažinti su būsto paskolos gavimo procesu.

1 žingsnis. Įvertinkite savo ar šeimos bendras skolinimosi galimybes

Atidžiai apskaičiuokite savo šeimos mėnesines/metines pajamas, įvertinkite išlaidas. Įvertinkite bendras šeimos per mėnesį uždirbamas pajamas atskaičius mokesčius, nustatykite, kiek piniginių lėšų galite ir norite skirti būsto paskolos mėnesinei įmokai.

Šeimos bendra visų turimų finansinių įsipareigojimų mėnesinė suma negali viršyti 40 proc. gaunamų pajamų (atskaičius mokesčius). Rekomenduotina vertinant savo galimybes mokėti būsto paskolą, į skaičiavimus taip pat įtraukti nenumatytas išlaidas, šeimos planus (kelionės, sveikatos išlaidos, kiti numatyti pirkiniai). Savo galimybes gauti būsto paskolą galite įvertinti pasinaudodami Kredito unijos "Žemdirbio gerovė" būsto paskolos skaičiuokle.

2 žingsnis. Taupykite pradiniam būsto paskolos įnašui

Maksimali galima būsto paskolos suma sudaro 85  proc. perkamo būsto kainos ar rinkos vertės (atsižvelgiant į mažesnę), todėl jūsų pradinis nuosavų lėšų įnašas turės sudaryti bent 15 proc. Įvertinę šias išlaidas ir renkantis būstą pradėkite taupyti pradiniam įnašui anksčiau laiko.

Taupyti pradiniam įnašui galite kiekvieną mėnesį atidėdami dalį gautų pajamų. Šiam atvejui siūlome pasinaudoti taupomojo indėlio paslauga, t.y. jūsų padėtas indėlis gali būti bet kada papildytas grynaisiais pinigais ar bankiniu pavedimu, taip pat bet kada galite atsiimti iki 30 proc. taupomojo indėlio sumos nenutraukdami sutarties ir palūkanų skaičiavimo.

3 žingsnis. Įvertinkite perkamą – įkeičiamą nekilnojamąjį turtą

Norimą įsigyti būstą privalote įkeisti kredito unijai iki galutinės paskolos išmokėjimo dienos. Norint sudaryti įkeitimo sandorį, reikia įvertinti perkamą būstą, nustatyti jo esamą rinkos vertę. Nekilnojamojo turto vertinimas yra reikalingas ne tik sudarant nekilnojamojo turto įkeitimo sandorį, bet ir palyginti pardavėjo numatytą kainą ir turto vertintojų nustatytą turto rinkos vertę.

Jeigu jūsų perkamo turto vertė neviršija 57 000 Eur sumos, nekilnojamojo turto vertinimą gali atlikti kredito unija.

4 žingsnis. Reikalingi dokumentai ir procedūros

Norėdami pateikti prašymą būsto paskolos gavimui, klientas privalo pateikti tam tikrus būtinus dokumentus - kliento paraiška, užpildyta prašymo forma gauti būsto paskolą, sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, nekilnojamojo turto vertinimas, asmens dokumento kopija (asmens tapatybės kortelė arba pasas), jeigu turite sutuoktinį būtina sutuoktinio asmens dokumento kopija bei sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Grįžti atgal