Susisiekime :

  Tilžės 128, Šiauliai ,
  Tel. (8 41) 43 49 68,
  Faksas (8 41) 43 49 68.
  Įmonės kodas 112043462

  TAPKITE KREDITO UNIJOS "ŽEMDIRBIO GEROVĖ" NARIU JAU ŠIANDIEN!

  Apie kredito uniją "Žemdirbio gerovė"

  Kredito unija „Žemdirbio gerovė“ - tai kooperatinė, kredito unijos narių valdoma kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra teikti finansines paslaugas savo nariams kuo palankesnėmis sąlygomis, skatinti verslo kūrimosi perspektyvas bendruomenėse, skatinti žmones taupyti, patarti kaip išmintingai skolintis ir ateityje nepatirti nuostolių. Kredito unija veikia pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą. Licenciją kredito unijos veiklai išduoda ir ją prižiūri Lietuvos bankas.

  Kredito unija „Žemdirbio gerovė“ įkurta 1997 metais. Susivieniję Šiaulių krašto ūkininkai įkūrė savo „bankelį“ – kredito uniją. Šį veiksmą paskatino ir kredito unijų prigimtis - siekti naudos savo nariams, bendruomenei, kuri iš esmės skiriasi nuo komercinių bankų tikslo, siekiančių pelno akcininkams. Kredito unijos įkūrėjas ir ilgametis vadovas buvo Kazimieras Vaišvilas (1929-2013m.) Kredito unija yra valdoma kredito unijos narių, kurie kartu yra ir kredito unijos savininkai. Kapitalas nėra sukauptas vieno ar dviejų akcininkų ar neaiškių finansinių grupuočių rankose. Tokia demokratinė finansų kooperatyvų valdymo forma užtikrina disponuojamų lėšų saugumą, jų panaudojimo racionalumą ir išmintingą kredito įstaigos valdymą. Nuo pat įkūrimo unijos pavadinimas išliko nepakitęs, nes didžiausią klientų dalį sudaro žmonės dirbantys žemės ūkyje. Bet būtina paminėti, jog visas finansines paslaugas teikiame ir asmenims nesusijusiems su žemės ūkiu.

  Mūsų kredito unija priklauso Lietuvos Centrinei kredito unijai (LCKU) bei Asociacijai Lietuvos kredito unijos (ALKU)